Čtvrtý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

16. dubna v 15:39

Čtvrtý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

Čtvrtek 16. 4. 2015

Den začal obvyklým plenem ve škole, kde jsme si řekli dnešní úkoly jednotlivých skupin a zhodnotili jsme předešlý den. Poté jsme se rozešli na svá pracoviště a začali jsme pracovat. Kvůli exkurzi do firmy Küster jsme měli zkrácenou pracovní dobu, takže jsme museli zvýšit své úsilí, abychom vše stihli. Firma Küster se zabývá automobilovou výrobou. Ochotný průvodce nás provedl různými halami. Jejich výroba je z veliké části již automatizována a kvůli výrobnímu tajemství jsme si bohužel nemohli nic dokumentovat. Ukázána nám byla výroba automobilových částí a ocelových lan. Nemohl bych nepodotknout různé připomínky paní učitelky Plaché kvůli jejímu Citroenu. Exkurze byla velmi zajímavá a všem se nám líbila. Část studentů se rozhodla strávit pozdější odpoledne prohlídkou centra Giessenu a unavený zbytek jel přímo na ubytovnu.

Our day started by an usual plenum, where we discussed today´s tasks of our groups and we evaluated yesterday´s work. Then, we went to our workplaces and we started working. Because of an excursion of Küster Company we had short worktime, so we had to try hard, so we could make everything on time. The Küster Comany specializes on making car components. The cheerful guide showed us many different workplaces. Their producement is highly automatized. Unfortunately, we couldn´t take any photos becuse of manufacturing secret. They showed us manufacturing of car parts and steel ropes. I also need to mention aour teacher´s reminding about her Citroen. We found our excursion very interesting and we definitely liked it. Several students decided to spend the afternoon with Gissen sightseeing and the tired rest of our students went straight to the hostel.

Michal Jurenka

 

Exkurze ve firmě Kuster