Dlouhé Stráně

9. října v 08:02

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Středa 8. 10. 2014

Dnes nás čeká výlet na vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Cesta tam byla dlouhá, ale paní učitelka Plachá nám ji zpříjemnila vypravováním svých příběhů. Exkurze byla zajímavá. Na oběd jsme jeli do vily Habermann a dostali jsme plátek masa s rýží. Poté nás čekala další exkurze v Lošticích v muzeu tvarůžků. Do Olomouce jsme dojeli kolem půl páté a značně znaveni.

Mittwoch 8. 10. 2014

Wir machten einen Ausflug und besuchten ein Wasserkraftwerk Dlouhé Stráně. Der Weg war weit, aber die tschechische Lehrerin Frau Plachá verkürzte uns die Zeit mit  Erzählungen ihrer Erlebnisse. Die Exkursion war sehr interessant. Das anschlieβende Mittagessen nahmen wir in einer Jugenstilvilla ein. Als nächstes folgte der Besuch eines “Olmützer Handhäse“- Museums in Loštice. Den Abend verbrachten wir mit Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein im Internat.