Informace k výměnnému pobytu

24. března v 07:53

Informace o výměnném pobytu ve Wetzlaru  11. 4. -24. 4. 2015

Následující informace mají sloužit k bezproblémovému průběhu našeho pobytu ve Wetzlaru.

ODJEZD: 11. 4. 2015 ve 22:00 hodin.  

Sraz: nejpozději ve 21:45 hodin autobusová zastávka Lutín Neptun

Nezapomenout platný cestovní doklad!!! (občanský průkaz)

CHOVÁNÍ BĚHEM JÍZDY:

Zákaz požívání alkoholu během jízdy a pobytu v Německu, do Wetzlaru přijedeme všichni střízliví.

Každý bude mít s sebou platný cestovní doklad (občanský průkaz).

Stravování během cesty individuální.

Všichni budou dodržovat délku přestávek, dbát pokynů řidiče a pedagogického doprovodu.

STRAVOVÁNÍ BĚHEM POBYTU:     

Během celého pobytu máme zajištěnou plnou penzi.

Na ubytování jsou zajištěny snídaně a večeře.  Čas podávání snídaně a večeře je pevně stanoven, všichni jej budeme dodržovat! Oběd máme zajištěn ve škole. Pitný režim bude dodržován v tuto dobu. Je vhodné si sebou vzít nějaké nealko pro pití během dne (voda, minerálka, kofola….), v Německu jsou PET láhve zálohované, proto není vhodné nakupovat na místě.

MĚNA

Měnou v Německu je EURO. Doporučujeme vyměnit peníze doma.

1 € = cca 28 Kč

Doporučená částka 50 €

CO VZÍT S SEBOU

 • Jídlo na cestu až do večeře okolo 19:00 hodin v neděli 12. 4. 2015
 • Osobní doklady - platný cestovní pas, peníze (Euro, CZK)
 • Lehké i teplé oblečení pro vycházky
 • Sportovní oblečení a obuv,  plavky  (sportovní odpoledne, návštěva bazénu)
 • Pevné boty na možnou pěší túru
 • Vhodnou obuv pro všechny jmenované příležitosti
 • Osobní hygienické potřeby, ručníky
 • Přezůvky
 • 2 zavazadla, část věcí není nutno brát s sebou na výlet do Kolína nad Rýnem
 • Osobní léky - paralen, něco proti kašli
 • Psací potřeby, poznámkový blok
 • Slovníček

Doporučené:

 • Fotoaparát
 • Něco na čtení do autobusu
 • Mobilní telefon s dostatečným kreditem (aktivovat Rooming)

 

UBYTOVÁNÍ A CHOVÁNÍ NA MÍSTĚ:

V termínu od:

12. 4. – 17. 4. 2015 jsme ubytování v  Jugendherberge Gießen Richard-Schirrmann-Weg 53  Gießen,

17. 4. – 19. 4. 215 Jugendherberge Köln-Deutzl,

19. 4. – 22. 4. 2015 Jugendherberge WetzlarRichard-Schirrmann-Str. 3 35578 Wetzlar.

Budíček na ubytovnách bude v 07:00 hodin.

Všichni budou vždy včas na místě při podávání jídla a při stanovených odjezdech.

Ve škole a na ubytovnách platí zákaz kouření a požívání alkoholu.

Noční klid začíná ve 22:00, v té době už jsou všichni na pokojích, nebudou pouštět hlasitou hudbu. Nepořádek na pokojích a v okolí ubytoven si po sobě uklidí každý sám.

PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ:  

Vede:  - k vyloučení z odpoledních akcí

          - k důtce třídního učitele, ředitele školy          

- k předčasnému odjezdu domů na vlastní náklady (doprava  Wetzlar - Olomouc asi 3000,-  Kč)

 KONTAKTY A SPOLEČNÉ AKTIVITY:

Náš výměnný pobyt si stanovuje za cíl mimo jiné i poznání cizí země a lidí. Ukažte vaši přátelskou a vstřícnou povahu a berte ohled na zvláštnosti této země. Jste vyslanci naší země, zanechte prosím po sobě dobrý dojem!

Během práce na projektech i ve volném čase ukažte svoji schopnost týmové práce.

Během sportovního odpoledne nejde o vítězství, ale o společně strávený volný čas!

 CESTA ZPĚT:

Odjezd z Wetzlaru     23. 4. 2015  ve  20:00 hod.

Příjezd do Lutína       24. 4. 2015  v ranních hodinách

      Průběh výměnného pobytu budeme pravidelně dávat na web školy, který je pro tuto akci zřízen:

 

      http://l-w2.sigmundovaskola.cz/jaro-2015/

 

 KONTAKT:

Během celého pobytu na p. Porteše na tel. čísle +420773239744

      Po dobu výměnného pobytu ve Wetzlaru připravujeme:

 • prohlídku Wetzlaru
 • Phantasialand Brühl
 • návštěvu aquaparku v Asslaru
 • Lanové centrum ve Wetzlaru
 • Technické museum Speyer
 • Exkurzi ve firmě
 • a další dle počasí