Informace o výměnném pobytu ve Wetzlaru 23. 3. - 3. 4. 2014

19. března v 17:32

Následující informace mají sloužit k bezproblémovému průběhu našeho pobytu ve Wetzlaru.

 

 1. ODJEZD: 22. 3. 2014 ve 22:00 hodin.  

Sraz:  nejpozději ve 21:45 hodin autobusová zastávka Lutín Neptun

Nezapomenout platný cestovní doklad!!! (občanský průkaz)

 

 1. CHOVÁNÍ BĚHEM JÍZDY:

Zákaz požívání alkoholu během jízdy, do Wetzlaru přijedeme všichni střízliví.

Každý bude mít s sebou platný  cestovní doklad (občanský průkaz).

Stravování během cesty individuální.

Všichni budou dodržovat délku přestávek, dbát pokynů řidiče a pedagogického doprovodu.

 

 1. STRAVOVÁNÍ BĚHEM POBYTU:

Během celého pobytu máme zajištěnou plnou penzi.

Ve Wetzlaru jsou snídaně a večeře zajištěny na ubytovně. Čas podávání snídaně a večeře je pevně stanoven, všichni jej budeme dodržovat! Na každý den se určí služba na umývání a úklid nádobí. Oběd máme zajištěn ve škole na učebně v přízemí. (číslo učebny bude upřesněno)

 

 1. MĚNA

Měnou v  Německu je EURO. Doporučujeme vyměnit peníze doma.

1 € = cca 28 Kč

Doporučená částka 50 €

 

 1. CO VZÍT S SEBOU
 • Jídlo na cestu až do večeře okolo 19:00 hodin v neděli  23. 3. 2014
 • Osobní doklady - platný cestovní pas, peníze (Euro, CZK)
 • Lehké i teplé oblečení pro vycházky
 • Sportovní oblečení a obuv, plavky  (sportovní odpoledne, návštěva bazénu)
 • Pevné boty na možnou pěší túru
 • Vhodnou obuv pro všechny jmenované příležitosti
 • Osobní hygienické potřeby, ručníky
 • Přezůvky
 • 2 zavazadla, část věcí není nutno brát s sebou na výlet do Frankfurtu nad Mohanem
 • Osobní léky - paralen, něco proti kašli
 • Psací potřeby, poznámkový blok
 • Slovníček

Doporučené:

 • Fotoaparát
 • Něco na čtení do autobusu
 • Kazety (DVD vhodné pro veřejnou produkci)
 • Mobilní telefon s dostatečným kreditem (aktivovat Rooming)

 

 1. CHOVÁNÍ NA MÍSTĚ:
 • Budíček na ubytovně ve Wetzlaru v 07:00 hodin.
 • Všichni budou vždy včas na místě při podávání jídla a při stanovených odjezdech.
 • Ve škole a na ubytovnách platí zákaz kouření a požívání alkoholu.
 • Noční klid začíná ve 22:00, v té době už jsou všichni na pokojích, nebudou pouštět hlasitou hudbu. Nepořádek na pokojích a v okolí ubytoven si po sobě uklidí každý sám.

 

 1. PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ:

Vede:

 • k předčasnému odjezdu domů na vlastní náklady (doprava  Wetzlar - Olomouc asi 3000,-  Kč)
 • k důtce třídního učitele, ředitele školy
 • k vyloučení z odpoledních akcí

 

 1. KONTAKTY A SPOLEČNÉ AKTIVITY:

Náš výměnný pobyt si stanovuje za cíl mimo jiné i poznání cizí země a lidí. Ukažte vaši přátelskou a vstřícnou povahu a berte ohled na zvláštnosti této země. Jste vyslanci naší země, zanechte prosím po sobě dobrý dojem!

Během práce na projektech i  ve volném čase ukažte svoji schopnost týmové práce.

Během sportovního odpoledne nejde o vítězství, ale o společně strávený volný čas!

 

 1. CESTA ZPĚT:

Odjezd z Wetzlaru     3. 4. 2013  ve  20:00 hod.

Příjezd do Lutína       4. 4. 2013  v ranních hodinách

 

 1. Průběh výměnného pobytu budeme pravidelně dávat na web školy, který je pro tuto akci zřízen:

      http://l-w2.sigmundovaskola.cz/jaro-2014/

 

 1. KONTAKT:

Během celého pobytu na p. Porteše na tel. čísle +420773239744

 

 1. Po dobu výměnného pobytu ve Wetzlaru připravujeme:
 • prohlídku Wetzlaru
 • prohlídku zámku Braunfels
 • návštěvu divadla v Giessenu
 • návštěvu aquaparku v Asslaru
 • Matematikum
 • Lezecká stěna ve Wetzlaru
 • Letiště Frankfurt nad Mohanem
 • Technické museum Sinsheim

 


 

Potvrzení o řádném seznámení se s Informacemi o pobytu ve Wetzlaru: