Osmý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

22. dubna v 10:57

Osmý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

Wednesday 22.4.2015
We had very good breakfast. After breakfast we had to go to school to finish the projects.
After school half of us went shopping and the second one went to the hostel. After shopping we started to pack our things.


Středa 22.4.2015
Výtečně jsme se nasnídali. Po snídani jsme jeli do školy dokončit projekty.
Všechno proběhlo podle plánu. Po škole polovina jela nakupovat a druhá polovina jela na hotel. Po nákupech jsme se začali všichni balit.

Artur