Příjezd do Wetzlaru

23. března v 17:07

Právě jsme šťastně dorazili na ubytovnu ve Wetzlaru.

Po vyčerpávající a dlouhé cestě jsme dorazili do Sinsheimu. Zde jsme si prohlédli nespočet exponátů od aut, přes tanky, letadla, až po zbraně. Následovala cesta do Wetzlaru, kde jsme se ubytovali, konečně pořádně odpočinuli a navečeřeli. Už se těšíme na vzájemnou spolupráci.