Schůzka před odjezdem

19. března v 17:58

Dne 20. března 2014 proběhne schůzka účastníků výměnného pobytu.

Účast všech nutná.

Přinést vyplněná a podepsaná potvrzení, připravit si občanské průkazy ke kontrole.