Sedmý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

22. dubna v 08:02

Sedmý den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

Úterý     21.4.2015           (sedmý den)

Vše se blíží ke konci. Na dílně se dokončují detaily a vše se začíná skládat do sebe. Skupiny CAD a CNC začaly vytvářet závěrečné prezentace a ostatní pomohli v dílně.

Končili jsme po obědě, abychom stihli plánovaný golf. Zajistil nám ho jeden z učitelů školy, který patří do místního golfového klubu. Každý si vyzkoušel tří plochy golfového hřiště tzv. greeny. Ty byly na různé na různé vzdálenosti a hrály se různými holemi. Našli se i někteří, kteří se v tom opravdu vyžívali.

Byla to velmi dobrá zkušenost.

 

Everything is heading to the end. Workshop are finishing details and i tis getting together. CAD and CNC groups started to create final presentations and everybody else did help in the workshop.

We finished after lunch, because of planned golf. It was organized by a teacher who is a member of local golf club. Everybody tried three fields of golf playground, so called greens. These were on different distances and played with different sticks. We found that some of us, who really enjoyed it.¨

It was a really good experience.

                                                                                                                                                    Procházka Michal