Třetí den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

17. dubna v 09:26

Třetí den ve Werner von Siemens Schule, Wetzlar.

Středa 15.4.

Dneska jsme ve škole na dílnách začali pracovat na konstrukci solárního auta. Na CNC dokončili programy hliníkových kol a dle nich je začali frézovat. CAD pro změnu kreslili a upravovali výkresy. Odpoledne jsme jeli k jezeru na barbecue party, kde jsme se projeli na pontonu a někteří otužilci se dokonce i koupali. Pote jsme začali grilovat různé druhy masa a klobás a po „vydatném obědě“ jsme se dobře napapali. Na závěr jsme si s Němci zahráli 4in1 sport (ragby, fotbal, volejbal, frisbee).

Wednesday 15.4.

Today in school workshop started working on the solar car construction. On CNC we finished programs of aluminium wheels and started to mill them. CAD in difference drew and reviewed layouts. In the afternoon we went to a lake, where we took a ride on a pontoon and some of us even tried to swim there. After that we grilled different kinds of meat and sausages and after a “brilliant lunch” we have filled our bellies well. In the end we played a 4in1 sport (rugby, football, volleyball, frisbee).

https://youtu.be/KoAcG0uZCV0