Tým 4

1. října v 10:22

Zpět

Day 4, den 4, Tag 4,

Tagesablauf:

1. Presäntation der Gruppen ihrer Arbeit vom Vortag

2. Das CAD-Team fertigt die 2D- Zeichnungen an

3. Alle Dokumentationsteams machen ein Bild zusammen

4. In der Werkstatt beginnt das Fertigen des Gehäuses

5. In CAD wird die Verbindung von Turbine und Generator fertiggestellt

6. In CNC begann man damit die Turbine zu programmieren

7. Das Dokumentationsteam macht Fotos und Videos von den anderen Teams, wie zum Beispiel das Werkstattteam beim Drehen des Lochs für die Turbine

 

Denní program:

1. Týmy předvedli svou včerejší práci.

2. CAD tým udělal výkresy použitelné k výrobě.

3. Všechny týmy dokumentace udělali společnou fotku

4. Na dílně začali s prací a dokončili stator turbíny.

5. Tým CAD přetvořil prvotní návrh spojky a nyní je připravena k výrobě

6. CNC tým začal programovat turbínu

7. Dokumentace dělala fotky a videa ostatních členů týmu, například jak na dílně vytvářejí stator turbíny

 

Daily progress:

 

1. The groups presented the work from yesterday.

2. CAD team draw plans useful for work.

3. All documentation team make foto together.

4. The workshop started to produce the case.

5. The CAD team remake plan of connection between turbine and generator.

6. CNC team started to programe the turbine.

7. The documentation team takes a photos and videos of the other team members, for example the workshop team while they drill the whole for the turbine.

 

Day 3rd the trip into Vienna, Den 3. výlet do Vídně, Tag 3, Reise nach Wien.

 

Tagesablauf

 

1. Um 6.15 Uhr ging es los mit der Busfahrt

2. Wir erreichten Wien circa um 9.30 Uhr

3. Ein Stadtfuehrer zeigte uns den Garten der koeniglichen Familie Habsburg und die darin befindliche Statue Mozarts

4. Dann gingen wir in die Einkaufsstraβe und hatten von 11 Uhr bis 13 Uhr freie Zeit zum Einkaufen    und Besichtigen zur Verfuegung

5. Danach ging es weiter mit der Stadtrundfuehrung und wir bekamen Sehenswuerdigkeiten und Denkmale zu Gesicht

6. Am Ende der Stadtrundfuehrung bekamen wir nochmal knapp eineinhalb Stunden Freizeit um einzukaufen oder etwas zu essen

7. Um 16.25 Uhr fuhren wir mit dem Bus zurueck

 

Denní program:

 

1. V 6:15 jsme nastoupili do autobusu a vydali se na cestu směr Vídeň

2. Dorazili jsme do Vídně přibližně v 9:30

3. Pak jsme šli do zahrad sídla rodiny Habsburků, kde byla socha Mozarta.

4. Potom jsme dorazili k obchodnímu centru, kde jsme měli rozchod od 11 do 13 hod. a mohli jsme zde nakupovat a dívat se po památkách.

5. Pokračovali jsme po městě, chodili po památkách a průvodce nám o nich vždy něco řekl.

6. Na konci prohlídky jsme dostali hodinu volno na koupení jídla a suvenýrů.

7. V 16:25 jsme jeli autobusem zpátky domů.

 

Daily progress:

 

1. At 6:15 started the bus trip

2. We arrived Vienna at 9:30

3. We went to the gardens Habsburg´s where was a statue of Mozart

4. Then we went to the shopping mall where we have free time from 11 to 13 where we could buy something and look around.

5. Then the guide show us the attractions and monuments.

6. After the presentation we also had again one hour free time to buy some food and things.

7. At 16:25 we drove back home.

Europa-Projekt Tschechien – SSS Lutin – WvSS Wetzlar - Gruppe 4 - Tag 2 1.10.13        

Tagesprogramm:

              1. Kurzpresentationen der einzelnen Gruppen, was am vorigen Tag erarbeitet wurde

              2. Foto aller Projektgruppen zusammen mit Schulleiter und Lehrern                                      

              3. Die einzelnen Teams in den Gruppen beginnen zu arbeiten                                                                                                  

              4. Der erste Teil der Presentation wird fertiggestellt                                                                                                          

              5. In der Werkstatt werden die Rohteile bearbeitet und die CNC-Abteilung beginnt mit Uebungen an Halbzeugen                          

              6. Die CAD-Abteilung zeichnet weiter an den einzelnen Teilen des Wasserkraftwerks                                                           

Denní program:

              1. Týmy prezentovaly co dělaly předchozí den

              2. Focení všech členů projektu a učitelů

              3. Všichni členové skupiny šly na své pracoviště

              4. Dokončili jsme první část prezentace

              5. Na dílně začali pracovat na výkresech a na CNC učebně se  seznamovali s programem

              6. CAD tým dále pracoval na tvoření částí elektrárny

 

Daily progress:

              1. The teams presented everything they had done on the previous day

              2. Taking photos of all the members of the project and the teachers as well

              3. All the members of the group went to there workplace

              4. We have finished the first part of the presentation

              5. The workshop started to work with the drawing and CNC group started to know the programme

              6. CAD team continued working with forming of the power station´s parts

Zpět