Závěrečné prezentace

22. dubna v 17:09

Čtvrtek 23.4.2015

Výtečně jsme se nasnídali a po snídani jsme své věci dali do autobusu. Dále jsme odjeli do školy ve Wetzlaru a tam jsme prezentovali své výrobky. Po prezentaci jsme se bezvadně naobědvali. Potom jsme jeli do nákupního střediska „Forum“. Celý den jsme zakončili suprovou večeří v restauraci „ u Moniky.“  Poté jsme odjeli zpátky do České Republiky.

Thursday 23. 4. 2015

We had a delicious breakfast a then we loaded our bags into the bus. Then, we went to school in Wetzlar and we presented our products. After  the presentation we had a great lunch. Then, we went  shopping centre called „Forum“. We finished the whole day with an outstanding dinner in a restaurant called „U Moniky“. After that we went back to the Czech Republic.                                                                                                                                                                                                              Hanák Petr